Selfservice universiteitsaccount 2.41

Password wijzigen
Soms vragen we je om je password opnieuw op te geven, ook als je jezelf al hebt geauthenticeerd. Dit gebeurt met name bij services waarbij je persoonlijke gegevens worden gebruikt of gewijzigd.
Authenticeer jezelf met je username en password. Geef vervolgens een nieuw password op.
Geef je username en huidige password op
Username
Password
 Zet een nieuw password
Nieuw password
Herhaal nieuw password

Het password moet voldoen aan onderstaande criteria:

  • Het moet bestaan uit alfanumerieke karakters (a-z, A-Z, 0-9), of speciale tekens: ~!@#$%^&*()-=_+[]{}|;':,.<>?\"/
  • Het moet minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter en 1 kleine letter bevatten.
  • Bestaande Nederlandse en Engelse woorden mogen niet gebruikt worden.
  • Het moet 8 tot 16 karakters lang zijn.
  • Het mag niet simpel/systematisch zijn (bijvoorbeeld niet 12345abcd).
  • Je username, achternaam en ANR mogen niet in het password voorkomen.
  • Je mag dit password niet eerder hebben gebruikt.
Feedback
Type je usernaam
Het kan zijn dat je apparaten hebt, zoals een smartphone, tablet, desktop, etc. waar je vorige password nog is opgeslagen
Denk er aan je password op al je devices te vervangen nadat je pasword gezet is!!
Gebruik je eduroam wireless?
N.B. je eduroam-username is username@uvt.nl.